Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục đạt kết quả tích cực trong hai tháng đầu năm 2021.

Tính đến ngày 20/02/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,46 tỷ USD, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

[INFOGRAPHIC] 2 tháng đầu năm 2021, thu hút FDI đạt 5,46 tỷ USD - Ảnh 1.
2 tháng đầu năm 2021, thu hút FDI đạt 5,46 tỷ USD.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đang có khoảng 300 doanh nghiệp, tập đoàn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có kế hoạch mở rộng đầu tư hoặc nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư, lập kế hoạch rót vốn đầu tư vào Việt Nam.

Theo https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/2-thang-dau-nam-2021-thu-hut-fdi-dat-5-46-ty-usd/20210227113529417