Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang. Ảnh VGP

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã nhấn mạnh như trên trong buổi trả lời phỏng vấn của Báo Điện tử Chính phủ trước thềm Hội nghị toàn quốc về tháo gỡ khó khăn các dự án ODA, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sắp được tổ chức.

Thời gian qua, Bắc Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng trong thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nguồn vốn ODA, xin bà cho biết cụ thể hơn về kết quả này?

Bà Nguyễn Hương Giang: Sau 23 năm tái lập, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ; hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Có được kết quả nêu trên, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chính là sự vào cuộc, chung tay của tất cả các cấp chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc huy động, sử dụng kết hợp một cách hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội.

Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 419 nghìn tỷ đồng; tỉ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 46%, cao hơn mức 38,5% của giai đoạn 2011-2015; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tăng lên, hệ số ICOR giảm từ 6,9 giai đoạn 2011-2015 xuống còn 6,6 giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các Nhà tài trợ, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút và tiếp nhận 03 dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi trong kế hoạch đầu tư trung hạn theo các nguồn tài trợ của Chính phủ CHLB Đức, Ngân hàng thế giới (WB), với tổng mức đầu tư hơn 1.063,2 tỷ đồng. Hạn mức kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 được giao là 372,2 tỷ đồng, đã giải ngân được 353,6 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 95%. (Dự án thành phần 2 thuộc dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” do Chính phủ CHLB Đức viện trợ 43.961,2 triệu đồng; Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Bắc Ninh sử dụng vốn ODA của WB: 69.747 triệu đồng); Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sử dụng vốn WB gồm 14 tiểu dự án: 949.529 triệu đồng.

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã góp phần giúp tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện các chương trình, dự án hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư lớn, tác động lan tỏa, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể trên một số lĩnh vực như: Y tế, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đặc biệt, nguồn vốn ODA đã giúp tỉnh Bắc Ninh tiếp cận các dự án hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, góp phần cải thiện chất lượng dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tích hợp với đề án thành phố thông minh nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bắc Ninh cần rà soát, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, khi triển khai thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ODA theo quy định. Đến nay, Bắc Ninh đã thực hiện chỉ đạo này như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Hương Giang: Đối với nguồn vốn ODA năm 2020, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc ngày 24/8/2020, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng vay lại, bổ sung vốn với Bộ Tài chính về Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Bắc Ninh cũng đã hoàn tất thủ tục cần thiết để đủ điều kiện giải ngân đối với Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Ninh, bổ sung dự án vào danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương (vốn ODA) năm 2021 và danh mục dự án sử dụng vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và cập nhật trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để làm căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Bắc Ninh đã đặt quyết tâm hoàn thành 100% trong năm 2020 việc giải ngân các dự án đầu tư công. Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Bắc Ninh sẽ có những giải pháp như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Hương Giang: Tính đến hết ngày 27 tháng 10 năm 2020, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh đạt 83,36%,  nằm trong nhóm những tỉnh có tỉ lệ giải ngân tốt nhất trên cả nước.

Với mục tiêu hoàn thành 100% việc giải ngân các dự án đầu tư công trong năm 2020, ngay từ đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản, quyết liệt đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để giải ngân nhanh chóng và có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn cuối năm, với tình hình dịch Covid tiếp tục diễn biến khó lường, để hoàn thành mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các đơn vị triển khai một số giải pháp trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là phải bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư hạ tầng trong năm 2020; thực hiện nghiêm các chỉ đạo liên quan tới công tác tăng cường quản lý đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước;

Thứ hai là tiếp tục thực hiện Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và nhất là Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải ngân của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong đó, đặc biệt chú ý các chỉ đạo của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công gồm mốc thời gian, tỉ lệ giải ngân và trách nhiệm của chủ đầu tư, cá nhân liên quan trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; yêu cầu tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công cả năm 2020 đạt 100%.

Đối với các dự án, công trình chuyển tiếp, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, để giải ngân nguồn vốn được phân bổ; đối với các dự án khởi công mới, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu; thực hiện trình kế hoạch đấu thầu ngay sau khi được phê duyệt thiết kế dự toán và bản vẽ thi công.

Chủ đầu tư tập trung giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng để có mặt bằng, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm thời gian thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện dự án đầu tư theo phân cấp quản lý; Tổ công tác giải ngân làm việc với từng chủ đầu tư để thực hiện rà soát, điều chuyển vốn, đẩy nhanh tỉ lệ giải ngân.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án ODA, tỉnh Bắc Ninh có đề xuất, kiến nghị gì đối với Chính phủ, thưa bà?

Bà Nguyễn Hương Giang: Để phát huy hơn nữa tốc độ giải ngân và hiệu quả, chất lượng trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công, tỉnh Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 168/UBND-KTTH ngày 11/6/2020 đăng ký các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn ODA trong giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đề nghị các bộ quan tâm, tổng hợp báo cáo Chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đối với dự toán đầu năm 2021 là thời điểm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được thông qua, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Chính phủ phương án phân bổ vốn ODA cho tỉnh Bắc Ninh đối với Chương trình Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, là dự án đã đủ điều kiện giải ngân vốn ODA, số vốn ODA dự kiến là 20 tỷ đồng.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có định hướng thu hút các nguồn vốn ODA trong triển khai thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư lớn và có tác động lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, do đó, trong trường hợp WB tiếp tục có các chương trình, hiệp định hỗ trợ hoặc có các Nhà tài trợ khác xuất hiện, đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương quan tâm và đưa Bắc Ninh vào danh mục các tỉnh triển khai thực hiện.

Đối với Kế hoạch trung hạn 2021-2025, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm thông qua tổng mức vốn đầu tư công dự kiến để tỉnh Bắc Ninh có căn cứ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án giai đoạn sau theo quy định của Điều 55 Luật Đầu tư công 39/2019/QH14.

Liên Anh

Theo http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bac-Ninh-Su-dung-hieu-qua-cac-nguon-von-ODA/412295.vgp