Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra Bắc Ninh đã thực hiện 62 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, chính sách có liên quan đến nội dung thanh tra; kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 54,5 tỷ đồng và hơn 19.700m 2  đất (tăng hơn 35,4 tỷ đồng và hơn 19.700m 2  đất so với cùng kỳ).
 
    Toàn ngành đã triển khai 32 cuộc thanh tra hành chính, kiểm tra (theo kế hoạch 19 cuộc, đột xuất là 13). Kết quả, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 52,8 tỷ đồng; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật 1 vụ việc. Đối với thanh tra chuyên ngành, các sở, ngành đã tiến hành 30 cuộc tại 306 đơn vị. Qua đó, kiến nghị xử lý hơn 1,66 tỷ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, tập trung các giải pháp bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn trong giải quyết…
 
Công bố quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
Công bố quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
    Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp 1.108 lượt công dân (giảm 415 lượt so với cùng kỳ) với 911 vụ việc (giảm 352 vụ); có 25 đoàn đông người (35 lượt đoàn - giảm 20 lượt so với cùng kỳ); tiếp nhận 1.612 đơn thư các loại (giảm 329 đơn so với cùng kỳ), trong đó có 1.072 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua phân loại có 39 đơn thuộc thẩm quyền; đã giải quyết xong 16 đơn. Kết quả, kiến nghị thu hồi về Nhà nước 1.727,8m 2 , trả lại cho công dân 157,7m 2  và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 1 vụ việc. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành 4 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý gần 1,3 tỷ đồng.
 
    Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham, nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tập trung giải quyết đúng pháp luật có chất lượng và khả thi các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và được giao; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng. Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202007/bac-ninh-thuc-hien-62-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-308323/