Bạn đọc
Bà Nguyễn Thị Hồng đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm...
Thủ tục cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT
Ông Nguyễn Dương Sáng (Bình Dương) tham gia BHYT 5 năm liên tục và có mức đồng chi trả với chi phí khám chữa bệnh BHYT...
Trường hợp nào công chức đương nhiên thôi giữ chức vụ?
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 79 Luật Cán bộ, công chức thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.