Bạn đọc
(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Đức Tiến, địa chỉ tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hỏi: Nhận đơn khởi kiện của công dân, việc mở phiên tòa theo cấp độ dịch sẽ được thực hiện dựa theo quy định nào? Cấp độ nào thì tòa trực tiếp nhận đơn và tổ chức phiên toà, cấp độ nào không thực hiện việc này?
Hướng xử lý đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết?
Bạn Lê Văn Dưỡng, địa chỉ mail: vanduong77xx@gmail.com hỏi: Việc phân loại đơn đơn khiếu nại; đơn tố cáo; đơn kiến nghị,...
Từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp nào?
Nếu người đến nơi tiếp công dân thuộc một trong số các trường hợp như: mắc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức...
Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu ra sao?
Bạn Hoàng Văn Đức, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn hỏi: Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.