Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 nhất trí thông qua những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nêu trong Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự được trình trước Đại hội; nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) được trình trước Đại hội.
 
Hình ảnh: Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX số 1
Nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TT

Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ IX đã tiến hành nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng một nghi thức đặc biệt.
 
Đại hội cũng đã tiến hành suy cử Hội đồng Trị sự gồm 235 Ủy viên chính thức, 45 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 65 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Nhất tâm suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).
 
Toàn thể đại hội thống nhất thông qua danh sách tấn phong 268 vị lên giáo phẩm Hòa thượng, 1.102 vị lên giáo phẩm Thượng tọa, 391 vị lên giáo phẩm Ni trưởng và 1.571 vị lên giáo phẩm Ni sư.
 
Đại hội nhất trí thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi gồm: Lời nói đầu, 14 chương, 87 điều. Giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX tiến hành các thủ tục trình Ban Tôn giáo Chính phủ phê chuẩn và ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII.
 
Hình ảnh: Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX số 2
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TT
 
Phát biểu tại phiên bế mạc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Trong những năm tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần thực hiện thành công mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội đã đề ra, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế.
 
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị: Ngay sau Đại hội tất cả các ban, viện Trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về kết quả thành công của Đại hội; nghiên cứu, phổ biến nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức để xây dựng và triển khai chương trình hoạt động Phật sự của mình để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào thực tiễn./.
Mỹ Anh
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/thoi-su/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-phat-giao-toan-quoc-lan-thu-ix-625979.html