Hình ảnh: Bến Tre: Kịp thời hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh số 1

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tín dụng - Ảnh minh họa

Theo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Bến Tre ban hành ngày 20/7, lũy kế đến thời điểm báo cáo, đã giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) cho 1.531 doanh nghiệp với tổng số tiền 350,134 tỷ đồng; giảm 20% mức tỉ lệ % khi thực hiện xuất hoá đơn (đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỉ lệ phần trăm trên doanh thu) cho 907 cơ sở với tổng số tiền 1,13 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường là 342,091 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký lần đầu đối với ô tô, rơ móoc hoặc sơ mi rơ móoc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước với tổng số tiền 36,426 tỷ đồng. Số thuế được gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ là 160 doanh nghiệp, với tổng số tiền được giảm 60,058 tỷ đồng; giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 109 doanh nghiệp với số tiền là 12,586 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Bến Tre cho biết, hoạt động ngân hàng trên địa bàn phát triển an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tín dụng, tập trung cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong tháng 7/2023, vốn huy động ước đạt 55.330 tỷ đồng, tăng 9,5% so đầu năm, doanh số cho vay ước đạt 8.200 tỷ đồng, dư nợ ước đạt 57.840 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm. 

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất luỹ kế từ đầu chương trình đạt 1.815 tỷ đồng, dư nợ 1.181 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, hỗ trợ cho 3.413 lượt khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua các hình thức cho vay mới với số tiền 12.237 tỷ đồng (lãi suất cho vay giảm 0,5% so với lãi suất cho vay thông thường) và 17 tỷ đồng tiền phí dịch vụ đã được miễn/giảm cho khách hàng. 

Triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, lũy kế đến ngày 13/7/2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện giải ngân 286,48 tỷ đồng cho vay ưu đãi với 6.970 lượt khách hàng vay vốn.

Nhật Thy

Nguồn: baochinhphu.vn