Kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện cho thấy, hồ sơ thiết kế dự toán của các đơn vị tư vấn còn để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm. Chủ tịch UBND huyện cần có biện pháp chấn chỉnh, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế dự toán công trình bảo đảm theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Cụ thể, kết quả kiểm tra 165 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện An Lão và UBND các xã, thị trấn làm đại diện chủ đầu tư từ năm 2018 - 2022, Đoàn Thanh tra xác định có 69 công trình (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất 21 công trình, UBND của 9 xã, thị trấn 48 công trình), có khuyết điểm vi phạm, với tổng số tiền hơn 458 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Bình Định chỉ ra nhiều sai phạm tại huyện miền núi An Lão (Một góc huyện An Lão, ảnh minh hoạ)
Thanh tra tỉnh Bình Định chỉ ra nhiều sai phạm tại huyện miền núi An Lão (Một góc huyện An Lão, ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, một số công trình có khối lượng chưa chính xác, tính trùng, áp dụng định mức đơn giá chưa phù hợp, việc đàm phán thương thảo hợp đồng chưa được các bên chú trọng. Giám sát thi công một số công trình chưa phát hiện có sai khác về khối lượng thực tế để cắt giảm, nhật ký thi công ghi chưa rõ không phản ánh đầy đủ nội dung, công tác quyết toán vốn một số công trình còn chậm.

Những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện An Lão, thực hiện chưa đúng theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của bộ ngành liên quan.

Trách nhiệm chính thuộc về UBND huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ giai đoạn từ năm 2018 - 2022, các đơn vị tư vấn xây dựng và đơn vị thi công.

Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện An Lão có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 272 triệu đồng do thanh toán sai cho các đơn vị thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 220 triệu đồng. Ban Quản lý rừng phòng hộ có trách nhiệm nộp hơn 44 triệu đồng do kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Phòng Kinh tế - Hạ tầng thu hồi hơn 7 triệu đồng do kê khai thiếu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản phí thẩm định công trình. Tất cả nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện An Lão nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, tồn tại theo kết luận thanh tra.

Bình Định: Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh bị kỷ luật khiển trách
Theo https://baodantoc.vn/binh-dinh-nhieu-sai-pham-trong-quan-ly-tai-chinh-va-dau-tu-tai-huyen-mien-nui-an-lao-1698310806349.htm