Hội LHPN thị trấn Bình Liêu ra mắt tổ truyền thông cộng đồng
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Bình Liêu ra mắt tổ truyền thông cộng đồng

Bám sát nội dung, yêu cầu, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện Dự án 8 của Chương trình MTQG 1719 của cấp trên, việc đầu tiên, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Bình Liêu đã xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2025.

Bà Sái Thị Kim Lan, Chủ tịch Hội LHPN Thị trấn Bình Liêu cho biết: “Tại các buổi tập huấn, chúng tôi đã được thông tin cụ thể về các nội dung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới…”.

Đồng thời, Hội LHPN huyện đã thành lập và ra mắt 11 tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức truyền thông về thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà tại 11 thôn, khu thuộc 5 xã: Đồng Tâm, Lục Hồn, Vô Ngại, Húc Động và Thị trấn Bình Liêu.

Điển hình như, đầu tháng 10, huyện đã thành lập Tổ truyền thông cộng đồng khu Khe Lạc, thị trấn Bình Liêu, gồm 8 thành viên: Bí thư chi bộ, Trưởng khu; Trưởng Ban công tác Mặt trận; Chi hội trưởng phụ nữ; Khu đội trưởng, Chi hội trưởng Hội nông dân; Bí thư chi đoàn; Chi hội trưởng hội cựu chiến binh; Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố. Ngay khi được thành lập, Tổ đã xây dựng quy chế, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ cụ thể, bám sát các hướng dẫn của Hội LHPN các cấp và tình hình thực tế tại địa bàn để triển khai thực hiện.

Chị Dường Tài Múi, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Tổ phó Tổ truyền thông cộng đồng khu Khe Lạc cho biết: Tham gia tổ, các thành viên rất tích cực theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình đời sống của người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em gái nói riêng; tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống, lao động, phát triển kinh tế... để góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng...”.

Truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới tại xã Đồng Tâm (Bình Liêu)
Một buổi truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới tại xã Đồng Tâm (Bình Liêu)

Nhằm đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế- xã hội tại cộng đồng, Hội LHPN huyện Bình Liêu cũng đã phối hợp với trường THCS&THPT Hoành Mô, tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” gồm 30 thành viên.

Hoạt động Câu lạc bộ nhằm huy động sự tham gia của trẻ em vào hoạt động thúc đẩy thực hiện Quyền trẻ em và Bình đẳng giới với phương châm "Lấy trẻ em làm trung tâm"; tạo dựng được mạng lưới hỗ trợ các bạn trẻ tiên phong trong việc xây dựng cộng đồng an toàn và không có bạo lực giới; giúp trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng để trẻ em tự bảo vệ mình và giải quyết được những vấn đề liên quan đến bản thân mình, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình; tạo điều kiện để trẻ em được trải nghiệm và phát huy các sở trường của mình, dám lên tiếng và tích cực tham gia các hoạt động tại nhà trường và cộng đồng.

Đặc biệt, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, góp phần thúc đẩy và gắn chặt mối quan hệ Gia đình - Nhà trường và xã hội, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực, thay đổi định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết vấn đề cấp thiết đối với trẻ em vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thoan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bình Liêu nhấn mạnh: Cùng với tăng cường tập huấn, trang bị kiến thức cho tổ truyền thông cộng đồng về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới, kỹ năng tổ chức hoạt động, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện còn chú trọng chỉ đạo các cấp hội gắn hoạt động dân ca dân vũ, thể dục thể thao và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tại cơ sở để vừa đổi mới tuyên truyền vừa có hoạt động cụ thể.

Học sinh nữ Trường PTDT bán trú THCS Đồng Văn (huyện Bình Liêu) trong giờ tự học
Học sinh nữ Trường PTDT bán trú THCS Đồng Văn (huyện Bình Liêu) trong giờ tự học

Cũng theo bà Trần Thị Thoan, địa phương nhận thức rất sâu sắc việc triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 8, là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng DTTS và miền núi. 

Đồng thời, thông qua các hoạt động, tiếp thêm niềm tin, động lực để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò và vị thế của mình trong thời kỳ mới; góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu thúc đẩy “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong vùng đồng bào DTTS, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng DTTS trên địa bàn. 

Tuyên truyền bình đẳng giới thông qua mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” cho học sinh DTTS
Theo https://baodantoc.vn/binh-lieu-quang-ninh-tap-trung-xoa-bo-cac-dinh-kien-thuc-day-binh-dang-gioi-noi-vung-sau-vung-xa-1701534716909.htm