Hình ảnh: Bộ Giao thông vận tải đề nghị tăng 1.439 tỷ đồng thực hiện dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh số 1

Ảnh minh họa.

Ngày 26/10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có Tờ trình kiến nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Theo Tờ trình, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng từ 4.770,75 tỷ đồng thành 6.209,77 tỷ đồng, tăng khoảng 1.439 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định 2203/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT cho biết, nguyên nhân tăng mức đầu tư dự án là do chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) tăng khoảng 353 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác tăng khoảng 80 tỷ và chi phí dự phòng tăng khoảng 218 tỷ đồng tương ứng.

Theo đó, cơ cấu nguồn vốn của dự án cũng được đề xuất điều chỉnh gồm: Tăng chi phí do điều chỉnh, tăng tổng mức đầu tư và sử dụng vốn đối ứng để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật thay vì sử dụng vốn ODA của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).

Dự án sẽ được điều chỉnh tăng nguồn vốn vay ODA của EDCF từ 3.677,22 tỷ đồng (tương đương 158,80 triệu USD) lên 4.462,47 tỷ đồng (tương đương 188,12 triệu USD). Vốn vay ODA được sử dụng để thanh toán chi phí xây dựng, thiết bị; chi phí tư vấn giám sát thi công (không bao gồm thuế VAT), dự phòng phần vốn ODA.

Đồng thời, điều chỉnh tăng nguồn vốn đối ứng từ 1.093,53 tỷ đồng lên 1.747,30 tỷ đồng (tăng 653,77 tỷ đồng).

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 có chiều dài dự kiến khoảng 26,6 km, điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại khu vực thị trấn Mỹ An (Đồng Tháp), điểm cuối kết nối với nút giao An Bình thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm ĐBSCL.

Giai đoạn 1, dự án sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường là 17m, vận tốc khai thác 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án được đầu tư quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án khoảng hơn 4.770 tỷ đồng. Trong đó vay ODA của EDCF khoảng hơn 3.677 tỷ đồng, vốn đối ứng khoảng hơn 1.093 tỷ đồng.

KC

Nguồn: dangcongsan.vn