Về vấn đề này, Luật sư Trương Anh Tuấn (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) đã tăng mức phạt tiền tối đa ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giao thông nhằm tăng tính răn đe, cảnh tỉnh đối với người dân và theo các Nghị định hướng dẫn thi hành, người vi phạm giao thông có thể được xử lý theo hai hình thức: Xử phạt tại chỗ hoặc ra quyết định xử phạt.

Trong trường hợp ra quyết định xử phạt, người vi phạm có nghĩa vụ nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước hoặc các đơn vị được ủy quyền thu tiền phạt, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. 

Cụ thể, cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền phạt theo một trong các hình thức sau đây:

a) Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt;

b) Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

c) Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Mục 1 Chương III, Khoản 2 Điều 78 Mục 2 Chương III Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc nộp trực tiếp cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không đối với trường hợp người bị xử phạt là hành khách quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam để thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam;

d) Nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc nhà nước theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

"Có thể thấy, việc nộp phạt theo cách truyền thống gặp nhiều khó khăn và bất tiện cho người dân, do phải đi lại nhiều lần, chờ đợi, mất thời gian và chi phí”, luật sư Tuấn phân tích.

Từ quá trình áp dụng luật vào thực tiễn, nhằm giúp người dân có thể tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, Bộ Công an đã triển khai dịch vụ công trực tuyến thu tiền nộp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hình ảnh: Các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông? số 1
 

Ảnh minh họa, nguồn: laodong.vn

Để sử dụng dịch vụ này, người dân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (dichvucong.bocongan.gov.vn), bằng cách nhập số biên bản hoặc số quyết định xử phạt và chọn ngân hàng để thanh toán trực tuyến.

1. Đối với việc nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, người dân có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://dichvucong.bocongan.gov.vn/ và tiến hành đăng nhập (nếu đã có tài khoản) hoặc đăng ký (nếu chưa có tài khoản).

Bước 2: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Bước 3: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Bước 4: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” sau đó thực hiện theo hệ thống để thực hiện nộp phạt (từ Bước 5 trở đi tại mục 3).

2. Đối với việc nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ và tiến hành đăng nhập (nếu đã có tài khoản) hoặc đăng ký (nếu chưa có tài khoản).

Bước 2: Chọn “Thanh toán trực tuyến”

Bước 3: Chọn “Nộp phạt xử phạt vi phạm hành chính”

Bước 4: Chọn “Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông”

Bước 5: Tiến hành tra cứu theo mã quyết định hoặc tra cứu theo biên bản vi phạm.

- Trong trường hợp tra cứu theo mã quyết định: chọn mục “Cảnh sát giao thông”, sau đó điền thông tin về “Số quyết định” và nhập “Mã bảo mật”.

- Đối với trường hợp tra cứu theo biên bản vi phạm: Điền thông thông tin vào mục “Số biên bản”, “Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm”.

Tiếp đó, tại mục “Đơn vị lập biên bản xử phạt” người dân tích chọn “Cảnh sát giao thông”. Sau đó điền đầy đủ các thông tin “Tỉnh/Thành phố”, “Đơn vị lập biên bản xử phạt”, “Ngày vi phạm” và “Mã bảo mật”.

Bước 6: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, người dân ấn chọn “Tra cứu”. Tại đây sẽ hiện ra toàn bộ thông tin về hành vi sai phạm, số biên bản, ngày ra quyết định xử phạt, mức tiền nộp phạt.

Bước 7: Người dân lựa chọn hình thức “Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt” hoặc “Thanh toán và nhận kết quả tại nhà” (với hình thức “Thanh toán và nhận kết quả tại nhà” người dân phải có tài khoản tại Cổng dịch vụ công quốc gia).

Bước 8: Người dân nhận giấy tờ tại các cơ quan xử phạt hoặc tại nhà.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Công an, dịch vụ công thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội) đã giúp giảm đáng kể thời gian cho cá nhân và tổ chức vi phạm, quy đổi tiết kiệm khoảng 480 tỷ đồng. 

“Đây là một trong những biện pháp cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của Chính phủ số, không chỉ mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, mà còn nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ”, luật sư Tuấn nhấn mạnh./.

Anh Tuấn

Nguồn: dangcongsan.vn