Hình ảnh: Cao tốc Bắc - Nam sẽ có 36 trạm dừng nghỉ số 1

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông hiện vẫn còn thiếu trạm dừng nghỉ dọc tuyến. (Ảnh: KC)

Trước tình hình hiện nay, một số tuyến Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2021 đã được đưa vào khai thác và vận hành, tuy nhiên, vẫn chưa có trạm dừng nghỉ dọc tuyến. Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đường cao tốc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ hành khách, Bộ GTVT đang khẩn trương triển khai lựa chọn nhà đầu tư và tiến hành xây dựng trạm dừng nghỉ trong thời gian sớm nhất.

Theo Cục Đường cao tốc Việt Nam, toàn bộ các trạm dừng nghỉ chưa đầu tư trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2021 sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch và hiệu quả. Dự kiến danh mục dự án sẽ được công bố hoàn thành trong tháng 8/2023.

Theo quy hoạch, trên tuyến sẽ được bố trí tổng cộng 36 trạm dừng nghỉ, với khoảng cách bình quân giữa các trạm khoảng 59km. Trong đó, 7 trạm đã được đưa vào khai thác và 2 trạm đang trong quá trình đầu tư. 

Các trạm còn lại (27 trạm) sẽ được lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện. Trong số này, có 20/27 trạm được hoạch định quy mô khoảng 5ha/bên; 7/27 trạm gần các đầu mối giao thông, các đô thị lớn hoạch định với quy mô khoảng 3ha/bên, bảo đảm cung cấp đầy đủ dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đường cao tốc.

Để đáp ứng nhu cầu vận hành cho một số dự án thành phần sắp đưa vào khai thác, từ tháng 5/2023, Bộ GTVT đã chấp thuận và giao nhiệm vụ cho các ban quản lý dự án, cùng với tư vấn phối hợp với các địa phương, triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng hồ sơ danh mục dự án công trình để kêu gọi đầu tư cho 8 trạm dừng nghỉ, nằm trong các dự án: Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn -Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm -Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Dự kiến, việc công bố danh mục dự án sẽ được hoàn thành trong tháng 8/2023. Công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khoảng từ 3-5 tháng (phụ thuộc vào số lượng nhà đầu tư đăng ký, đủ các điều kiện tham gia).

Khi đã có nhà đầu tư, thời gian dự kiến để hoàn thành thủ tục và triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ sẽ là khoảng 9-12 tháng. 

Với 19 trạm dừng nghỉ còn lại, dựa trên quyết định phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư sẽ tiến hành ngay các thủ tục theo quy định về lập danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai đầu tư. 

Mục tiêu là để đưa vào khai thác các trạm dừng nghỉ đồng bộ với tiến độ hoàn thành các dự án thành phần đường cao tốc vào năm 2025.

Tổ chức xây dựng và phát triển các trạm dừng nghỉ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và cần thiết cho việc di chuyển của người dân và du khách trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giao thông của khu vực./.

Uông Việt Dũng

Nguồn: dangcongsan.vn