Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đồng thời tăng mức chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Cùng với đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 722 đồng; xăng RON95-III tăng 814 đồng; dầu diesel 0.05S tăng 801 đồng; dầu hỏa tăng 702 đồng; và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 505 đồng.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau.

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 17.031 đồng/lít. Từ kỳ điều hành ngày 11/1/2021 đến ngày hôm nay, Quỹ BOG đã chi 4.179 đồng/lít cho mặt hàng xăng E5RON92, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 2.000 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.722 đồng/lít và giá bán là 19.031 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 18.084 đồng/lít. Từ kỳ điều hành ngày 11/1/2021 đến ngày hôm nay, Quỹ BOG đã chi từ 1.447 đồng/lít cho mặt hàng xăng RON95, nếu không chi Quỹ BOG 1.150 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.964 đồng/lít và giá bán là 19.234 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.843 đồng/lít. Từ kỳ điều hành ngày 11/01/2021, Quỹ BOG đã chi từ 1.143 đồng/lít cho mặt hàng dầu diesel, nếu không chi Quỹ BOG 850 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.651 đồng/lít và giá bán là 14.693 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 12.610 đồng/lít. Từ kỳ điều hành ngày 11/01/2021, Quỹ BOG đã chi từ 1.335 đồng/lít cho mặt hàng dầu hỏa, nếu không chi Quỹ BOG 900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.602 đồng/lít và giá bán là 13.510 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.127 đồng/kg. Từ kỳ điều hành ngày 11/01/2021, Quỹ BOG đã chi từ 1.034 đồng/lít cho mặt hàng dầu mazut, nếu không chi Quỹ BOG 800 đồng/kg thì giá sẽ tăng 1.305 đồng/kg và giá bán là 13.927 đồng/kg.

Như vậy, đây là lần thứ 6 liên tiếp giá xăng, dầu trong nước tăng. Trước Tết Nguyên đán (ngày 10/2), nhằm ổn định thị trường, liên Bộ Công Thương-Tài chính cũng đã không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tăng mức chi của Quỹ với các loại xăng dầu lên từ 603 -1.729 đồng/lít/kg.

Những tín hiệu khả quan về việc sản xuất và sử dụng rộng rãi vaccine COVID-19 cùng với tình hình thời tiết lạnh bất thường tại nhiều khu vực trên thế giới, việc giảm sản lượng khai thác của nhiều nước sản xuất dầu mỏ đã khiến giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tiếp tục xu hướng tăng mạnh (giá xăng dầu thành phẩm bình quân 15 ngày vừa qua tăng từ 8,02-10,37%).

Trong bối cảnh đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính tiếp tục thực hiện việc điều hành giá xăng dầu, chi sử dụng Quỹ BOG ở mức cao nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

PT
Theo http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Chi-them-2000-dong-binh-on-gia-voi-moi-lit-xang/424218.vgp