Chính sách tài chính
Trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kịp thời đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan...
Tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4751/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa để tháo...
Xử lý tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm thế nào?
Theo Tổng cục Hải quan, khoản tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước...
Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng mục đích
Thông tư số 67/2022/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành đã hướng dẫn rõ việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp...
Liên Hiệp HTX Ocop Việt Nam và Liên hiệp HTX Việt Nam với sự tham gia Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại đường Cổ Linh, Hà Nội và tiếp tục mở thêm 10 điểm bán hàng hỗ trợ nông sản bị ảnh hưởng Covid-19.