Hình ảnh: Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước số 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng được tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune và gặp lại những người đồng chí, người anh em thân thiết của đất nước và nhân dân Việt Nam. 

Nhắc lại ấn tượng sâu sắc và những thành công tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Lào, trong đó có cuộc gặp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình và trọng thị của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào dành cho Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune cùng Đoàn Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng như chuyến thăm chính thức Lào mới đây của Chủ tịch nước cùng diễn ra vào thời điểm đặc biệt, nhân dân Lào vui đón Tết cổ truyền Bun Pi May đầm ấm, vui tươi; trong bối cảnh quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước đang tiến triển hết sức tốt đẹp. 

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thêm gắn bó, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune  cho biết, chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan; chia sẻ các công tác chuyên môn phù hợp với đặc thù mỗi cơ quan, mỗi nước; đồng thời góp phần triển khai hiệu quả thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Vui mừng thông báo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune cho biết, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra, giám sát, công tác mặt trận; kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, công tác dân vận…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác dân tộc, tập hợp kiều bào…, là những vấn đề quan trọng trong tiến trình phát triển của mỗi nước.

Nhấn mạnh đến mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Chủ tịch nước cho rằng, trên nền tảng quan trọng đó, hai bên cần tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước không chỉ ở cấp Trung ương mà cả ở địa phương; trong đó có công tác mặt trận bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng.

Theo TTXVN