Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:
 
Trường hợp ông Minh chưa nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc tỉnh Đồng Nai, theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp để được xem xét, giải quyết.
 
Do đó, ông có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc tỉnh Lâm Đồng. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ gồm:
- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 
 
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó;
- Sổ bảo hiểm xã hội.
 
Trường hợp ông Minh đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc tỉnh Đồng Nai, theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ thì ông Minh phải hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, sau đó có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh Lâm Đồng thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu và gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp một số quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp có liên quan để ông được biết. Trường hợp có nội dung còn vướng mắc ông có thể liên hệ đến Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương để được giải đáp cụ thể.
 
Nguồn: Chinhphu.vn