Gia đình ông Thắng hoàn tất thủ tục để bổ sung, nhưng đất nằm trong vùng quy hoạch khu dân cư mới nên ông không thể chuyển đổi sang đất trang trại điện mặt trời được. Đến nay công ty điện lực vẫn tiếp tục gửi thông báo đề nghị bổ sung pháp lý.

Ông Thắng hỏi, làm thế nào để bổ sung pháp lý cho lô đất nêu trên, có biện pháp để giải quyết vấn đề trên không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật đất đai về phân loại đất thì không có loại đất "trang trại điện mặt trời" như ông nêu trong câu hỏi. Nội dung ông hỏi chưa nêu rõ loại đất ông đang sử dụng là loại đất gì, do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, công trình điện mặt trời là đất công trình năng lượng nên có thể trả lời ông như sau:

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất công trình năng lượng thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Một trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 là chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; đồng thời Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất phải gồm:

"1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Đề nghị ông nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn