Ông M. hỏi, hiện nay toàn tỉnh Hà Nam đang tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất có đúng không? Nếu đúng thì khi nào tiếp tục cho chuyển đổi và khi chuyển đổi thì hồ sơ cần giấy tờ gì, cơ quan đơn vị nào tiếp nhận hồ sơ, thời gian giải quyết trong bao lâu?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của ông M. liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình. Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013:

"2. UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định".

Các nội dung ông M. hỏi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Vậy ông có thể liên hệ trực tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để biết thêm chi tiết hoặc được hướng dẫn cụ thể.

Đăng Khôi

Nguồn: baochinhphu.vn