Đây là động lực để thành phố hoàn thành chủ đề năm 2021 “Năm Khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, cũng như đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành lân cận cùng đại diện các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam và thế giới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã cung cấp nội dung Nghị định triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố; Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu; Chủ trương cho phép nghiên cứu, lập Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực; Thông tin một số chủ trương về giá đất trên địa bàn thành phố.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, sau khi Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội được ban hành, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên toàn địa bàn thành phố tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với quá trình xây dựng và triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố đã kịp thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, ban hành các nghị định, quyết định cụ thể hóa Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2021/NĐ-CP quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Nghị định được soạn thảo và ban hành dựa trên quan điểm và mục tiêu: bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; hiệu quả công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm sự quản lý và chỉ đạo tập trung, thống nhất của Chính phủ, HĐND, UBND thành phố đối với quá trình thí điểm; đổi mới về tổ chức và hoạt động của UBND quận, phường theo hướng tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, chủ động, năng động, linh hoạt; thực hiện thống nhất chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Đà Nẵng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND quận, phường, góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng sự hài lòng của người dân. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải sang) trao các Nghị định, Quyết định của Chính phủ cho lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải sang) trao các Nghị định, Quyết định của Chính phủ cho lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 8/2/2021 về việc quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và đồng ý chủ trương để thành phố nghiên cứu, lập Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (tại Công văn số 1840/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ). 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ nỗ lực, đồng lòng trong công tác triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung quan trọng này, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á như mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng thời gian qua, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 vừa qua.

Phó Thủ tướng lưu ý Đà Nẵng cần tiếp tục tập trung tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế của thành phố và toàn vùng, gắn với nhu cầu thị trường trong nước, khu vực và quốc tế; đồng thời gắn với đảm bảo ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Trên cơ sở tái cấu trúc, thành phố phải tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, lĩnh vực (đặc biệt là quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch hạ tầng và các quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật khác). Đồng thời, các cấp chính quyền thành phố cần đẩy nhanh việc lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó lấy Quy hoạch Đà Nẵng có vai trò trung tâm trong Đồ án quy hoạch thành phố Đà Nẵng; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng theo giai đoạn 5 năm, 10 năm và hàng năm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo thành phố Đà Nẵng cần xác định rõ cơ cấu nguồn lực, các công trình, dự án ưu tiên để huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện, tránh phát triển theo phong trào, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước và xã hội.

Quốc Dũng/TTXVN

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/cong-bo-cac-nghi-dinh-quyet-dinh-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-tp-da-nang-132664