Hình ảnh: Công ty VICK cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán không phép số 1

Hình ảnh chào mời dịch vụ trên website của VICK (Ảnh: PV)

Theo UBCKNN, doanh nghiệp này thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên gia tư vấn, cố vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng trên các nền tảng công nghệ bao gồm website và ứng dụng app trên điện thoại di động. Do đó, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi sử dụng dịch vụ và chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Trên website của mình, Công ty cổ phần VICK giới thiệu doanh nghiệp này là một trong những công ty đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyên gia tư vấn/ cố vấn đầu tư dành cho nhà đầu tư cá nhân...

Minh Phương

Nguồn: dangcongsan.vn