Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 12/2020, cả nước có gần 10.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 3,56 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 73.000 lao động, giảm 18,4% về số doanh nghiệp, tăng 25,3% về vốn đăng ký và giảm 39% về số lao động so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 53,4% so với tháng trước và tăng 144,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng, cả nước còn có hơn 5.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2019. Gần 2.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm hơn 18% và tăng 9,8%. Hơn 5.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21% và giảm gần 17%. Hơn 2.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,1% và tăng 8,2%.

Làn sóng phá sản doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, con số doanh nghiệp Việt Nam giải thể, tạm ngừng hoạt động ghi nhận ở mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Làn sóng phá sản doanh nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, con số doanh nghiệp Việt Nam giải thể, tạm ngừng hoạt động ghi nhận ở mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Tính chung năm 2020, cả nước có 134.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 2,23 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là hơn 1.000 nghìn lao động, giảm 2,3% về số doanh nghiệp, tăng 29% về vốn đăng ký và giảm 16,9% về số lao động so với năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 đạt gần 17 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Nếu tính cả 3,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 39.500 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm nay là gần 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng 39,3% so với năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 44.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,9% so với năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2020 lên 179.000 doanh nghiệp, tăng 0,8% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng có gần 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Năm 2020 có gần 102.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gần 14% so với năm 2019. Trong đó, có 46.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62,2%; gần 37.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,8%; gần 17.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,7%. Trung bình mỗi tháng có gần 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp trong quý I/2021, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vừa được Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, có gần 43% doanh nghiệp được điều tra đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý I/2021 sẽ tốt hơn so với quý IV/2020; trong khi có 38% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định, và 19% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Đức Linh
Theo https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/kinh-doanh/covid-19-khien-hon-100-000-doanh-nghiep-ngung-kinh-doanh-trong-nam-2020/20201229104539898