Hình ảnh: CPI 8 tháng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022 số 1

So với cùng kỳ năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm (Ảnh: PV) 

Theo số liệu thống kê công bố ngày 29/8 của Tổng cục Thống kê, so với tháng trước, CPI tháng 8/2023 tăng 0,88%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm bưu chính, viễn thông giá giảm 0,17%.

So với cùng kỳ 2022, chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm. Trong đó, CPI tháng 1 tăng cao nhất với 4,89%, sau đó giảm dần, đến tháng 6 mức tăng chỉ còn 2%, tháng 7 tăng ở mức 2,06%, sang tháng 8 mức tăng bật lên 2,96% nhưng vẫn thấp hơn các tháng đầu năm nay. 

Cũng theo Tổng cục Thống kê, bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lạm phát cơ bản tháng 8/2023 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân 8 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung./.

HNV

Nguồn: dangcongsan.vn