Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
    Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, cấp ủy các cấp của tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị.
 
    Cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 4.000 tổ chức đảng, tăng 8,3% so với nhiệm kỳ trước, với gần 126.000 lượt đảng viên. Tổ chức giám sát theo chuyên đề hơn 2.000 lượt tổ chức và 12.640 lượt đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.388 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống; chính sách pháp luật của Nhà nước…
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh Đắc Lắk
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh Đắc Lắk
    Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật Đảng; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, theo dõi, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc trong dư luận; chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, nhằm đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, nâng cao kỷ cương, kỷ luật và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên…; chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, nhằm đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống.                                                                                                        
P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202007/dak-lak-kiem-tra-hon-4000-to-chuc-dang-308319/