PVFCCo sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp, đưa ra nhiều kịch bản, tập trung quản trị rủi ro, tập trung nguồn lực để vận hành các nhà máy an toàn, ổn định

Cụ thể, Tổng Công ty dự kiến sản xuất 828.000 tấn urê Phú Mỹ và 165.000 tấn NPK Phú Mỹ. Ước tính sản lượng tiêu thụ đối với 2 mặt hàng chủ lực này ở mức 800.000 tấn và 165.000 tấn.

Trong năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến nguồn cung thắt chặt và hoạt động vận chuyển bị tắc nghẽn đã đẩy giá cả nhiều loại hàng hóa tăng cao, bao gồm cả phân bón. Theo ông Lê Cự Tân, Tổng  Giám đốc PVFCCo, với bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, PVFCCo đã vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ liên tục với công suất tối đa.

Trong năm 2021, ước sản lượng sản xuất đạt khoảng 1.035.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, trong đó 2 sản phẩm chính là đạm Phú Mỹ ước đạt trên 792.000 tấn, đạt 103% kế hoạch năm, đặc biệt sản xuất NPK Phú Mỹ ước đạt trên 162.000 tấn, đạt 108% kế hoạch năm, tăng trưởng 41% so với năm 2021. Sản lượng kinh doanh năm 2021 đạt trên 1.263.000 tấn phân bón, hóa chất các loại, nổi bật là kinh doanh NPK Phú Mỹ ước đạt gần 151.500 tấn, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020; đạm Phú Mỹ ước đạt 740.700 tấn.

Về kế hoạch năm 2022, lãnh đạo PVFCCo khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, đưa ra nhiều kịch bản, tập trung quản trị rủi ro, tập trung nguồn lực để vận hành các nhà máy an toàn, ổn định, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường, tình hình tiêu thụ trong nước, cũng như theo sát sự biến động của thị trường thế giới để tăng cường hiệu quả kinh doanh.

Linh Đan

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Dam-Phu-My-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-nam-2022-dat-gan-1000-ty-dong/457477.vgp