Quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn xã Ninh Sim mặt đường nhỏ hẹp, khó khăn cho việc lưu thông. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Theo Bộ GTVT, phạm vi dự án trên được điều chỉnh điểm đầu tại lý trình khoảng Km15+350, thuộc xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Và điểm cuối tại lý trình khoảng Km31+255 (ranh giới hành chính giữa tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk). Với tổng chiều dài khoảng 15,68 km.

Về quy mô, dự án sẽ được đầu tư với quy mô đường ô tô cấp III, tốc độ thiết kế 80km/h, đoạn qua đèo Phượng Hoàng châm chước tốc độ thiết kế 40km/h. Mặt cắt ngang được thiết kế với bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m, 2 làn xe cơ giới.

Trong đó, đoạn qua trung tâm xã Ninh Sim từ Km15+350 - Km16+000 giữ nguyên theo hiện trạng đã đầu tư.

Đoạn từ Km16+000 - Km16+600 bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m, 2 làn xe cơ giới. Đoạn qua địa hình khó khăn (đèo Phượng Hoàng) bề rộng nền đường tối thiểu 9m phù hợp nền đường hiện trạng; khổ cầu bằng khổ nền đường.

Căn cứ các nội dung điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án khoảng 268 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo phương án được phê duyệt trước đó của Bộ GTVT, dự án cải tạo, nâng cấp QL26 các đoạn còn lại chưa đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có tổng chiều dài 16,76 km.

Điểm đầu tại lý trình khoảng Km15+350, thuộc xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối tại lý trình khoảng Km32+000 (ranh giới tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk).

Quy mô đường ô tô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h; đoạn qua đèo Phượng Hoàng, nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất khó khăn, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Bề rộng nền đường được thiết kế 12m, bề rộng mặt đường 11m, 2 làn xe cơ giới. Riêng đoạn qua trung tâm xã Ninh Sim (Km15+350 - Km16+600) bề rộng nền đường 17,4m, bề rộng mặt đường 14m, 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư là hơn 326,7 tỷ đồng.

KC
Theo https://dangcongsan.vn/kinh-te/dieu-chinh-du-an-cai-tao-nang-cap-quoc-lo-26-622892.html