Trong tháng 1/2024, Việt Nam có 13,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 151,5 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 103,4 nghìn lao động, tăng 2,2% về số doanh nghiệp, giảm 2,3% về vốn đăng ký và tăng 31,8% về số lao động so với tháng 12/2023. So với cùng kỳ năm trước, tăng 24,8% về số doanh nghiệp, tăng 52,8% về số vốn đăng ký và tăng 50,8% về số lao động.

Hình ảnh: Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 25% số 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: TL. 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 4,4% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 218,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4,4 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2024 là 370,1 nghìn tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Việt Nam có gần 13,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (gấp 2,2 lần so với tháng 12/2023 và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 01/2024 lên hơn 27,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Có thể thấy, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng, khó đoán trước, rủi ro, Chính phủ Việt Nam đã kịp thời và nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp và thích ứng với bối cảnh kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, đã có những trọng tâm được đề ra như tiếp tục thúc đẩy việc duy trì sự ổn định của nền kinh tế…

PV

Nguồn: dangcongsan.vn