Tỉnh Quảng Nam là địa phương còn nhiều vướng mắc nhất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV mạch 3. Ảnh: CPMB
Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã rất nỗ lực vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 12/57 khoảng néo chưa bàn giao cho chủ đầu tư để thi công. Đây vẫn là địa phương còn tồn tại nhiều vướng mắc nhất về giải phóng mặt bằng trong các địa phương có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), tại huyện Nông Sơn còn 1 khoảng néo với 6 hộ dân không nhận tiền đền bù và không cho kéo dây. Tại huyện Núi Thành còn 5 khoảng néo. Vướng mắc nhất là tại huyện Tiên Phước khi còn 6 khoảng néo với 28 hộ không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Trong công tác thi công, các đơn vị đã đào xong 265/268 vị trí móng, đạt 98,88% khối lượng, đang đào 1 vị trí móng. Còn lại 2 vị trí vừa bàn giao chưa thể thi công do người dân đang phá dỡ vật kiến trúc và ảnh hưởng mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua.

Các đơn vị thi công đã hoàn thành kéo dây 21/57 khoảng néo, đạt 36,84% và đang kéo 6/57 khoảng néo; đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thi công ngay những vị trí vướng mắc này nếu có mặt bằng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) kiến nghị Sở Công Thương, UBND các huyện của tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại tại các khoảng cột chưa nhận tiền bồi thường khẩn trương nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo chính sách của Nhà nước, đồng thời bàn giao mặt bằng để các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ chung của dự án.

EVN và ENVNPT cũng kiến nghị UBND huyện Nông Sơn hoàn thiện thủ tục để hỗ trợ bảo vệ thi công để kéo dây khoảng néo còn vướng mắc; UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo các bộ phận khẩn trương trình phê duyệt phương án tái định cư cho các hộ dân thuộc xã Tiên Lãnh để chi trả tiền cho các hộ dân có nhà ở, đất ở và bố trí tái định cư sớm bàn giao mặt bằng; UBND huyện Núi Thành chỉ đạo khẩn trương lập, trình phương án bồi thường cho 33 thửa đất còn lại để sớm chi trả tiền cho các hộ dân.

Thời gian thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 rất gấp rút, EVN và EVNNPT rất mong nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp chính quyền địa phương để bảo đảm dự án này có thể hoàn thành và đóng điện trong năm 2021.

Toàn Thắng

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Doc-tien-do-ban-giao-mat-bang-du-an-duong-day-500-kV-mach-3-tai-Quang-Nam/451287.vgp