TBA 220 kV Lạng Sơn. Ảnh: CPMB
Dự án được xây dựng tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Dự án có quy mô xây dựng mới TBA 220 kV/110/22 kV kiểu nửa ngoài trời, nửa trong nhà có quy mô công suất 2x125 MVA.

Trong giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 125 MVA; lắp đặt thiết bị phân phối 220 kV, 110 kV và 22 kV. Máy biến áp 125 MVA được đặt ngoài trời các tủ điều khiển bảo vệ được lắp trong các nhà bay housing đặt ngoài trời; đồng  thời dự án cũng tiến hành lắp đặt hệ thống điều khiển máy tính và hệ thống tự dùng đặt trong nhà điều khiển.

Dự án hoàn thành nhằm tiếp nhận một phần công suất từ nhà máy thủy điện Nho Quế; tăng cường công suất cho phụ tải tỉnh Lạng Sơn và khu vực lân cận; tạo mối liên kết lưới điện truyền tải trong khu vực, tăng cường độ an toàn, tin cậy và khả năng cung cấp điện cho khu vực bắc miền Bắc.

Toàn Thắng

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Dong-dien-may-bien-ap-AT1-du-an-TBA-220-kV-Lang-Son/457550.vgp