Ông Nguyễn Văn Chiến (Quảng Nam) hỏi, nếu chủ đầu tư là UBND cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện đất đấu giá thì có phải xây dựng nhà ở không, hay giao đất cho người dân tự xây dựng? Các dự án khu tái định cư sử dụng vốn đầu tư công của UBND huyện, thành phố có được phân lô bán nền hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Trong đó, tại Chương IV của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, theo đó:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 28 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 về hình thức kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản quy định:

"1. Chủ đầu tư thực hiện kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản theo các hình thức sau đây:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở là hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà;".

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở được quy định cụ thể tại Mục 2 Chương IV của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo Chinhphu.vn