PTC3 kiểm tra, nghiệm thu đường dây 500 kV đấu nối vào nhà máy điện gió Ea Nam. Ảnh: PTC3
Khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên được đánh giá là “ thủ phủ điện gió” của cả nước, với nhiều dự án điện gió được đầu tư xây dựng. PTC3 là đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải khu vực này.

Đến nay, có 23 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất 2.254,2 MW đăng ký đấu nối vào lưới điện do PTC3 quản lý (chiếm khoảng 40% tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của nhà máy điện gió vào hệ thống điện quốc gia). Trong đó, có 4 nhà máy đã đóng điện vận hành với tổng công suất 586,2 MW.

Theo ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc PTC3, để bảo đảm an toàn cho lưới điện truyền tải khi các dự án điện gió vào vận hành thương mại, PTC3 đã cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong các khâu thỏa thuận thiết kế kỹ thuật, phương án thi công, kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối. 

Lãnh đạo PTC3 khẳng định, tuân thủ đúng và đầy đủ các thủ tục pháp lý, cũng như yêu cầu về kỹ thuật. Công ty cũng đã chủ động thực hiện sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, rà soát và thay thế thiết bị không bảo đảm an toàn trước thời điểm các nhà máy điện gió phát điện lên lưới truyền tải.

Đặc biệt, Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý vận hành để thực hiện kiểm tra, sửa chữa đường dây không cần cắt điện như: Vệ sinh cách điện hotline; sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra các thiết bị, đường dây,…

Theo phân tích của PTC3, việc đóng điện hàng loạt nhà máy điện gió sẽ dẫn đến nhiều vấn đề trong vận hành hệ thống điện như: Đầy tải, quá tải dài hạn, điện áp thấp,…

Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành cũng gặp khó khăn trong việc bố trí nhân sự để phối hợp thỏa thuận thiết kế kỹ thuật, thỏa thuận phương án thi công, nghiệm thu đóng điện các điểm đấu nối, đặc biệt là công tác vận hành an toàn lưới điện trong quá trình cắt điện phục vụ thi công, thí nghiệm các điểm đấu nối.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, để hoàn thành mục tiêp kép "vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm các hoạt động sản xuất-kinh doanh", PTC3 cũng phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc sắp xếp, bố trí và điều động nhân sự phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải trong khu vực.

Toàn Thắng


Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Gap-rut-chuan-bi-giai-toa-cong-suat-cac-du-an-dien-gio-sap-van-hanh-thuong-mai/448023.vgp