Hình ảnh: Giá dầu tăng từ chiều nay số 1

Dầu diesel 0.05S tăng lên mức 19.788 đồng/lít (tăng 264 đồng/lít)

Xăng E5RON92 hiện có giá 21.199 đồng/lít, giảm về mức 21.186 đồng/lít (giảm 13 đồng/lít); xăng RON95-III hiện có giá 22.145 đồng/lít, lên mức 22.148 đồng/lít (tăng 3 đồng/lít). 

Dầu diesel 0.05S đang có giá 19.524 đồng/lít, lên mức 19.788 đồng/lít (tăng 264 đồng/lít); dầu hỏa đang có giá 20.494 đồng/lít, lên mức 20.457 đồng/lít (tăng 530 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S đang có giá 15.265 đồng/kg, lên mức giá mới là 15.685 đồng/kg (tăng 420 đồng/kg).

Trong lần điều chỉnh này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa..

Đồng thời nhà điều hành tiếp tục không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: diễn biến tại Biển Đỏ trong bối cảnh một số hãng vận tải biển lớn đã bắt đầu nối lại hoạt động qua Biển Đỏ, dự trữ dầu thô của Mỹ có thể giảm trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất và xăng có khả năng tăng…các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm nhẹ đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21-12 và kỳ điều hành ngày 28-12 ở mức giảm nhẹ dưới 1% với xăng và tăng 2- 3% với dầu.

Như vậy sau 5 lần giảm liên tiếp, giá xăng đã quay đầu tăng trở lại lần thứ 2 đối với xăng RON95 kể từ khi áp dụng cơ chế điều hành mới theo nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu.

PT

Nguồn: baochinhphu.vn