Hình ảnh: Giá xăng giảm gần 700 đồng/lít từ chiều nay số 1

Xăng RON95-III giảm 694 đồng/lít. Ảnh minh họa

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 518 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 21.759 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 694 đồng/lít , có giá bán không cao hơn 22.519 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 90 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 19.747 đồng/lít. 

Dầu hỏa tăng 29 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 19.931 đồng/lít. Dầu madút 180CST 3.5S tăng 25 đồng/kg, có giá bán không cao hơn 17.538 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu madút.

PT

Nguồn: baochinhphu.vn