Hình ảnh: Giải quyết việc làm cho hơn 200 nghìn lao động trong năm 2022 số 1

Đã giải quyết việc làm cho hơn 200 nghìn lao động trong năm 2022

Cũng trong năm 2022, Thành phố đã tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 70,2 nghìn người với kinh phí hỗ trợ 1.873 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 1,6 nghìn người với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Tính đến tháng 12/2022, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế của Thành phố đạt 92,9% dân số (chưa bao gồm lực lượng vũ trang) với gần 7.738 nghìn người tham gia, tăng 3,4% so với tháng 12/2021; có 1.980 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (chiếm 40,4% lực lượng trong độ tuổi lao động), tăng 6,3%; gần 73,2 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện (chiếm 1,5%), tăng 15,6%; có 1.914 nghìn người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (chiếm 38,9%), tăng 6,5%.

Bước sang năm 2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội có kế hoạch sẽ triển khai các đầu việc gì để phát huy tốt công tác giải quyết việc làm. 

Trước mắt, Sở sẽ tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Qua đó, góp phần quan trọng duy trì sự ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Trong tháng 1/2023, Sở sẽ phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch việc làm. Ngoài ra, Sở tiếp tục hoàn thành việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tham mưu UBND Thành phố tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển thị trường lao động trên địa bàn thành phố; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, qua đó giảm thời gian giải quyết và nâng cao được tính chính xác về giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời kết nối hỗ trợ giới thiệu được việc làm cho người lao động.

Minh Anh

Nguồn tin: https://thanglong.chinhphu.vn/giai-quyet-viec-lam-cho-hon-200-nghin-lao-dong-trong-nam-2022-1032212281238303.htm