Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thanh tra Sở Công thương Hà Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 162/KL-TTr ngày 13/5/2024 về việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong quá trình thanh tra phát hiện cả 03 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH XDKS Tiến Thành; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quỳnh Ngọc; Công ty TNHH 307 Hà Giang đều vi phạm quy định pháp luật về hoạt động VLNCN.

Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 05/4/2024, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 98/QĐ-TTr ngày 11/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công thương Hà Giang đã tiến hành thanh tra tại 3/3 doanh nghiệp.

Công ty TNHH XDKS Tiến Thành: Tên công trình: Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại Thôn Tân Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quỳnh Ngọc (thanh tra 02 công trình)

Tên công trình: Nâng cấp mới tuyến đường liên huyện Tả Sử Chóong, huyện Hoàng Su Phì đi xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tên công trình: cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn 1 từ km7+200 đến km27+500).

Công ty TNHH 307 (thanh tra 02 công trình)

Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177), đoạn km0-km55, tỉnh Hà Giang (giai đoạn I). Tên gói thầu: Gói thầu số 10 thi công xây lắp đoạn từ km13+00 đến km29+00.

Tên công trình: công trình khắc phục hậu quả thiên tai bảo vệ trường học, khu dân cư đi Pao Mã Phìn, mốc 272/2, mốc 276 huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Trong Kết luận thanh tra đã nêu những hạn chế, tồn tại về điều kiện người làm việc liên quan đến VLNCN của các đơn vị tại thời điểm kiểm tra.

Đối với Công ty TNHH XDKS Tiến Thành: Chưa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đầy đủ cho người lao động làm việc liên quan trực tiếp đến VLNCN và người lao động làm việc tại công ty; Chưa thực hiện huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ; Chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động.

Đối với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quỳnh Ngọc: Chưa lập sổ theo dõi cấp phát trang phục bảo hộ lao động; Chưa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đầy đủ cho người lao động làm việc liên quan trực tiếp đến VLNCN và người lao động làm việc tại công ty; Chưa khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động.

Đối với Công ty TNHH 307 Hà Giang: Chưa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đầy đủ cho người lao động làm việc liên quan trực tiếp đến VLNCN và người lao động làm việc tại công ty; Chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động.

Về công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động VLNCN, 3/3 doanh nghiệp chưa tổ chức triển khai diễn tập ứng cứu khẩn cấp theo kế hoạch theo quy định tại khoản 3, điều 17, thông tư 13/2018/TT-BCT.

Về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, an ninh, trật tự: Công ty TNHH ĐTXD Quỳnh Ngọc chưa bổ sung đầy đủ danh sách số lượng đội viên đội PCCC cơ sở vào sổ theo dõi và danh sách ban hành kèm theo (02/04 đội viên – đội PCCC và CNCH cơ sở đã được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC của Công trình, cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn 1 từ km7+200 đến km27+500); (03/05 đội viên – đội PCCC và CNCH cơ sở đã được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC công trình Nâng cấp mới tuyến đường liên huyện Tả Sử Chóong, huyện Hoàng Su Phì đi xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang); Phương án CNCH của cơ sở đã xây dựng và được Giám đốc Công ty phê duyệt. Tuy nhiên chưa bổ sung các tình huống sự cố, tai nạn mới; Lý do trong quá trình thi công tuyến đường chưa có phát sinh các tình huống sự cố tai nạn nguy hiểm thứ cấp có thể xảy ra.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ vi phạm của các đơn vị: Trong thời kỳ thanh tra hồ sơ thiết bị phương tiện máy nổ mìn điện, 3/3 doanh nghiệp đã không thực hiện kiểm định định kỳ kỹ thuật máy nổ mìn điện theo quy định tại QCVN: 01/2015/BCT được ban hành tại Thông tư 14/2015/TT- BCT ngày 22/6/2015.

Chánh Thanh tra Sở Công thương tỉnh Hà Giang theo thẩm quyền đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH XDKS Tiến Thành; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Quỳnh Ngọc; Công ty TNHH 307 Hà Giang với tổng số tiền 120 triệu đồng. 

Hà Giang: Phát lộ số tiền sai phạm sau thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Theo https://baodantoc.vn/ha-giang-nhieu-cong-ty-bi-xu-phat-do-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-vat-lieu-no-cong-nghiep-1716678894325.htm