Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban thủ trưởng các cơ quan Khối Nội chính tỉnh quý II/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy...
 
    Trong quý II/2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan trong khối Nội chính tỉnh đã tập trung phối hợp với các cấp, ngành giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh. Đặc biệt, bảo vệ thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; tham mưu xử lý kịp thời vấn đề phức tạp không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại án. Trong quý đã phát hiện, khởi tố mới 153 vụ với 243 bị can; các cơ quan tố tụng hai cấp phối hợp xây dựng 24 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc, vụ án theo quy định. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước về tôn giáo, hải quan, quản lý thị trường, thi hành án dân sự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận đánh giá cao trách nhiệm của các cơ quan khối Nội chính trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
    Về những tháng cuối năm 2020, Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan khối Nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; từng cán bộ, đảng viên, công chức ý thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nhất là các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.
                                                                                   P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202007/ha-nam-cac-co-quan-trong-khoi-noi-chinh-phoi-hop-giu-vung-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-308227/