Hình ảnh: Hà Nội: Ký kết triển khai hỗ trợ chuỗi giá trị rau và thịt lợn số 1

Lễ ký kết triển khai hỗ trợ chuỗi giá trị rau và thịt lợn được lựa chọn của Hà Nội (Ảnh: M.L)

Ngày 26/7, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội và Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” tổ chức lễ ký kết triển khai hỗ trợ chuỗi giá trị rau và thịt lợn được lựa chọn của Hà Nội.

Thông tin tại lễ ký kết cho thấy, các tác nhân chuỗi giá trị được lựa chọn tại Hà Nội gồm: cơ sở sản xuất ban đầu; sơ chế, phân phối, tiêu thụ sản phẩm; các cơ quan, tổ chức trong hệ sinh thái cộng đồng liên quan đến chuỗi giá trị được lựa chọn. 

Trong giai đoạn đầu triển khai, Dự án sẽ lựa chọn các tác nhân gồm: Hợp tác xã Văn Đức, huyện Gia Lâm; chuỗi thịt từ hợp tác xã Hoàng Long, huyện Thanh Oai; chợ Văn Đức, huyện Gia Lâm; chợ Kim Quan, Thượng Thanh, quận Long Biên. Ngoài hỗ trợ một số trang thiết bị phục vụ cho việc kiểm soát và cải thiện an toàn thực phẩm, các hợp tác xã điều hành sản xuất được hỗ trợ xây dựng hệ thống số hoá quản lý kế hoạch sản xuất, hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng bộ quy chế và thành lập nhóm giám sát cộng đồng với thành phần là các nông dân giỏi, nhằm giám sát, quản lý, hướng dẫn các hộ nông dân sản xuất, sơ chế an toàn, đúng với các quy định của các hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế. 

Đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng và phát triển 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông lâm, thủy sản. Trong đó, có 53 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật và 106 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật. 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cho biết, là 1 trong 2 thành phố lớn trên cả nước được Chính phủ Canada tài trợ thông qua Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển”, thành phố không chỉ hướng đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn mà còn hướng tới chuỗi giá trị bền vững gắn với bảo vệ môi trường và tăng trưởng Xanh với các tỉnh, thành phố trong mối liên kết hiện nay.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, triển khai dự án hiệu quả và thiết thực không thể thiếu sự tham gia của toàn xã hội, trong đó vai trò đặc biệt quan trọng ở cấp cơ sở. Hoạt động của dự án sẽ căn cứ vào nhu cầu từ phía địa phương. Kết quả hoạt động triển khai hỗ trợ của dự án, nếu không có vai trò của cơ quan địa phương đồng hành trong toàn bộ quá trình triển khai, cũng như giám sát, nghiệm thu thì điều đó sẽ không đem lại hiệu quả cao như mong đợi./.

B.T

Nguồn: dangcongsan.vn