Hình ảnh: Hà Nội triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 số 1
Hà Nội triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4
 
Sau khi UBND thành phố Hà Nội nhận được văn bản của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) trên Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các cơ quan truyền thông của thành phố tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết và sử dụng.
 
Thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định của pháp luật.
 
Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng công chứng; UBND các xã, phường, thị trấn việc thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Văn bản số 5438/VPCP-KSTTHC ngày 6/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3298/UBND-KSTTHC về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố khẩn trương chỉ đạo việc rà soát, công bố, đồng bộ, tái cấu trúc, tích hợp và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm các chỉ tiêu mà Chính phủ đã giao cho các địa phương tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ; bảo đảm các nhiệm vụ và thời gian theo chỉ đạo tại văn bản số 3214/UBND-KSTTHC ngày 29/9/2022 của UBND thành phố về việc đôn đốc rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.
Minh Anh
Nguồn tin: https://thanglong.chinhphu.vn/ha-noi-trien-khai-dich-vu-cong-doi-giay-phep-lai-xe-truc-tuyen-muc-do-4-103221128020715502.htm