Định kỳ 5 ngày/lần, HDBank tổ chức test cho toàn thể CBNV. Ảnh: VGP/Minh Thi

Từ đầu năm 2020, HDBank đã có những phương án dự phòng chống dịch, như các quy trình bảo vệ khách hàng, nhân viên tại quầy, làm việc tại nhà, phân tán nơi làm việc, chia thành các ekip phòng luân phiên làm việc online và 'work from home', xây dựng các kịch bản “back up” cho các phòng giao dịch, chi nhánh… theo từng khu vực trong trường hợp có khách hàng giao dịch, nhân viên người nhà nhân viên… là F.

Cụ thể, đã thành lập Ban BCP (Business continuity plan-Ban Duy trì kế hoạch kinh doanh) với thành phần là các lãnh đạo chủ chốt, liên quan, có quy định về cấp độ tiếp nhận thông tin, xử lý, ra quyết định theo sự phân cấp, phân tầng đủ bảo đảm thông tin tiếp nhận, chỉ đạo, xử lý đa chiều và hiệu quả, sao cho các phòng giao dịch, chi nhánh, trung tâm tại địa bàn, vùng, khu vực… luôn có được ngay phương án và quyết định ứng phó nhanh với các tình huống phòng, chống COVID-19.

Trên cơ sở đó, để lập tức xử lý theo đúng quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế và địa phương, đồng thời xác định hướng xử lý kế tiếp nhằm để bảo đảm kế hoạch kinh doanh liên tục, tiếp tục được vận hành ngay tại phòng giao dịch, chi nhánh, trung tâm tại địa bàn đó.

Với các phương án, kịch bản HDBank đã đặt ra dự phòng, cũng như cho diễn tập vận hành, tùy từng tình huống và diễn biến dịch bệnh, các đơn vị và khu vực có thể tự tin kích hoạt ngay. Các phương án này luôn được bộ phận quản lý rủi ro hoạt động theo dõi cập nhật thay đổi linh hoạt theo tình hình thực tế, theo quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế, trong đó tính cả phương án 3 tại chỗ trước cả khi có quy định, dù ngân hàng không phải thực hiện giải pháp 3 tại chỗ như các ngành sản xuất.

Tất cả những quy trình, bộ quy tắc, các giải pháp khác khi văn phòng vốn không chỉ là nơi làm việc được tính đến, sao cho bảo đảm sự an toàn và có đầy đủ trang thiết bị vật dụng thiết yếu phục vụ nếu phải ở lại tại chỗ là quan trọng nhất cho CBNV.

Chẳng hạn như với các suất ăn cho CBNV ở những nhóm thực thi giải pháp 3 tại chỗ, HDBank đã sẵn sàng kết nối chủ động cung ứng suất ăn theo tiêu chuẩn dịch vụ hàng không để bảo đảm vệ sinh và dinh dưỡng cho nhân viên. Nếu tình hình nếu diễn biến phức tạp hơn sẽ lập tức thực thi các giải pháp này tại các điểm giao dịch quan trọng trên địa bàn.

Hiện nay, định kỳ 5 ngày/lần, HDBank tổ chức test cho toàn thể CBNV của mình. Những đơn vị, chi nhánh lớn, tổ chức test tại chỗ, áp dụng nghiêm ngặt quy trình chuẩn mực, không để nhóm này tiếp xúc nhóm kia và tầng này tiếp xúc tầng kia…

Hai năm qua, đúng vào thời điểm HDBank đẩy mạnh số hóa trong mọi mặt hoạt động của ngân hàng, từ các quy trình giao dịch, vận hành, nhân sự, đánh giá… và do diễn tiến dịch bệnh, ngân hàng đã đẩy mạnh số hóa nhanh và đa dạng hơn nữa. Hoạt động nội bộ lẫn bên ngoài với việc cung ứng, duy trì các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số đều bảo đảm thông suốt, không cần tiếp xúc, không bị ảnh hưởng bởi giãn cách tại các địa phương áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Minh Thi

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/HDBank-thuc-hien-tot-3-tai-cho-de-phong-chong-dich/440452.vgp