Hình ảnh: Hết quý I/2023 Qũy bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.600 tỷ đồng số 1

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Theo đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của quý I/2023 là 5.640,34 tỷ đồng. Trong Quý I/2023 (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023) tổng số trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu là 1.681,75 tỷ đồng; số sử dụng là 658,99 tỷ đồng; Ngoài ra, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu dương trong Quý I năm 2023: 2,42 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm trong Quý I năm 2023: 2,17 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc công khai quỹ bình ổn giá xăng dầu là nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 31/12/2022: 4.617,33 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 22/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng RON 95-III tăng lên mức 21.490 đồng (tăng 490 đồng), xăng E5 RON 92 là 20.480 đồng (tăng 350 đồng) một lít.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập Quỹ bình ổn 300 đồng với tất cả các loại xăng dầu./.

M.P

Nguồn: dangcongsan.vn