Hình ảnh: Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã vào quý III/2024 số 1

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Chỉ thị yêu cầu Ban cán sự đảng UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố xây dựng phương án tổng thể, đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình chặt chẽ, phù hợp, lấy ý kiến nhân dân về đề án; thông qua đề án theo quy định.

Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 - 2025; trong đó, yêu cầu đánh giá kỹ các tác động, thận trọng, nghiên cứu thấu đáo về nhiều mặt để tính toán phương án, xác định rõ đối tượng, lộ trình phù hợp điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương; phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện, bảo đảm sự tiếp nối giữa giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030.

Việc thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn, phù hợp tình hình thực tiễn, giải pháp phải quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã vào quý III/2024 để đầu năm 2025, tập trung cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là cấp xã; bảo đảm ổn định đời sống, sự đồng thuận của nhân dân địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn Hương

Nguồn: dangcongsan.vn