Hình ảnh: Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận 7 dự án luật trình Kỳ họp thứ 5 số 1

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV  (Ảnh: Phạm Thắng)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung tại Hội trường Diên hồng, tòa Nhà Quốc hội, từ ngày 5/4-7/4/2023.

Theo chương trình, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận, góp ý kiến về 07 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV gồm: dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến từ 9h50-11h30 và buổi chiều ngày 7/4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp này.

Theo kế hoạch, thành phần tham dự các phiên họp gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Lãnh đạo Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; các vị đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách đăng ký tham dự Hội nghị để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm; đại diện cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung; đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Kiểm toán nhà nước; một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan…

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo chuẩn bị nội dung và điều hành các phiên họp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chính phủ, Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chuẩn bị tài liệu có liên quan đến các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách gửi trước ngày 02/4/2023.

Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức, dự kiến chương trình làm việc, phục vụ điều hành, theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu; tập hợp, tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị.

Văn phòng Quốc hội bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện khác để phục vụ tốt cho Hội nghị.

Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Văn phòng Quốc hội phục vụ Hội nghị, theo dõi tình hình, thống kê đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị./.

Minh Thư 

Nguồn: dangcongsan.vn