Sáng 28-8-2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của UBKT các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam (Cụm thi đua số 6). Các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương: Huỳnh Thị Xuân Lam, Nguyễn Văn Hội và đồng chí Tô Quang Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương VII điều hành Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBKT 22 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương. 

Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các đơn vị trong khu vực đã cơ bản thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ các đơn vị đã quan tâm công tác thi đua khen thưởng gắn liền với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao: Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ngành Kiểm tra; kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; sơ kết, tổng kết các chuyên đề, đề án, đề tài về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra tài chính đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên...

Phát biểu chủ trì phiên thảo luận của Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên UBKT Trung ương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Trung ương đã rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua yêu nước đã thu được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, phát triển Ngành Kiểm tra Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Đồng chí lưu ý, công tác bình xét thi đua trên cơ sở khách quan, đoàn kết, với phương châm là kịp thời động viên, suy tôn những thành tích nổi bật, những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nên việc bình xét thi đua khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ căn cứ theo Quyết định số 828-QĐ/UBKTTW, ngày 31/8/2012 và Công văn số 5935-CV/UBKTTW, ngày 1/7/2020 của UBKT Trung ương, dựa trên cơ sở kết quả đạt được, số lượng, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; chế độ báo cáo; công tác phối hợp và việc giữ gìn mối quan hệ đoàn kết nội bộ... trong đó ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp trở lên; giám sát chuyên đề đảng viên và tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng,...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực phát biểu, thảo luận, bổ sung ý kiến vào Báo cáo kết quả thi đua trong Cụm, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến nhằm tổ chức triển khai làm tốt công tác thi đua trong Cụm trong nhiệm kỳ tới.

Trên có sở kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Hội nghị đã nhất trí tín nhiệm (bằng hình thức bỏ phiếu kín) đề nghị UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho 4 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, gồm các UBKT Tỉnh ủy: Bình Thuận, Long An, Lâm Đồng và Tây Ninh; tặng Bằng khen nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc gồm các UBKT thành ủy, tỉnh ủy: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang và Đồng Nai.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên UBKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, cũng như thực hiện phòng trào thi đua của cấp ủy và UBKT 22 tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 6 trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, song công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Định hướng công tác thi đua trong nhiệm kỳ tới của Cụm, đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam đề nghị UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực tiếp tục tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, cố gắng hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, vào sự nghiệp phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các tỉnh ủy, thành ủy từ nay đến hết nhiệm kỳ là tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị nhằm phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội XIII của Đảng./.

Hải Hà

Theo http://ubkttw.vn/tin-tuc-thoi-su/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/hoi-nghi-thi-ua-khen-thuong-nhiem-ky-2015-2020-nganh-kiem-tra-ang-khu-vuc-phia-nam?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fubkttw.vn%2Ftin-tuc-thoi-su%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bHGXXiPdpxRC%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2