Ngày 29/10, Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 10, tình hình đăng ký doanh nghiệp có sự khởi sắc so với tháng Chín. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 18,4% và các doanh nghiệp hoạt động trở lại cũng tăng 10,4%.

Theo đó, cả nước có 12.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng với số vốn đăng ký là 165.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72.400 lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng đón nhận 5.044 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tuy nhiên có 3.293 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.579 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.413 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Như vậy trong 10 tháng, cả nước có gần 111.200 doanh nghiệp thành lập và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4%.

Nếu tính cả vốn đăng ký của các doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng xấp xỉ 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, cả nước đã có 37.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Song trong bối cảnh tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cộng thêm những áp lực cạch tranh từ thị trường, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng đã lên tới 85.6000 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trung bình mỗi tháng có 8.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Theo TTXVN

Theo http://www.tuyengiao.vn/kinh-te/hon-110-000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-10-thang-130522