Theo đó, Thường trực Huyện ủy Đăk Hà yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã Đăk Pxi khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh; báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 03/6/2024 để chỉ đạo.

Sau khi mua đất sản xuất của đồng bào DTTS, các đối tượng ngang nhiên san đồi, lấp diện tích đất trồng lúa nước
Sau khi mua đất sản xuất của đồng bào DTTS, các đối tượng ngang nhiên san đồi, lấp diện tích đất trồng lúa nước

Đảng ủy các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê tình trạng môi giới sang nhượng và vay thế chấp bằng quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào DTTS; đề xuất phương án xử lý (nếu có). Báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 07/6/2024.

Trước đó, ngày 28 và 29/5/2024, Báo Dân tộc và Phát triển có 02 bài: Báo động tình trạng gom mua đất của đồng bào DTTS ở xã Đăk Pxi, “Lộ diện” người đứng sau gom mua đất của đồng bào DTTS xã Đăk Pxi. Phản ánh về tình trạng các đối tượng môi giới (cò đất) vào xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS, sau khi mua đất các đối tượng còn ngang nhiên san đồi, lấp diện tích đất trồng lúa nước.  

Kon Tum: Báo động tình trạng gom mua đất của đồng bào DTTS ở xã Đăk Pxi
Theo https://baodantoc.vn/huyen-uy-dak-ha-kon-tum-yeu-cau-kiem-tra-xac-minh-thong-tin-bao-dan-toc-va-phat-trien-phan-anh-1717052889644.htm