Hình ảnh: Infographics: Các trường hợp phong toả/đóng tài khoản thanh toán số 1
Thiết kế: Dương Tuấn
Nguồn: baochinhphu.vn