Hình ảnh: Infographics: Đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024 số 1

Thiết kế: Dương Tuấn

Nguồn: baochinhphu.vn