Hình ảnh: Kho bạc Nhà nước đấu thầu 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý IV/2023 số 1

Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2023, trong quý IV/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số tiền 130 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Cụ thể, khối lượng dự kiến phát hành theo kỳ hạn như sau:

Kỳ hạn 5 năm dự kiến phát hành 23.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 7 năm dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 10 năm dự kiến phát hành 40.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 15 năm dự kiến phát hành 55.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 20 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 30 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện, đơn vị có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã chủ động triển khai các giải pháp huy động vốn trái phiếu Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc của ngân sách trung ương và duy trì hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ.

PV (Theo VGP)