Ảnh minh họa

Theo đó, giá bán xăng E5RON92: không cao hơn 18.426 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 19.531 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.774 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 13.825 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.279 đồng/kg.

Như vậy, sau hai kỳ tăng giá liên tiếp, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được giữ nguyên.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập Quỹ BOG đối với một số loại xăng dầu. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.782 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 875 đồng/lít, dầu diesel ở mức 593 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 483 đồng/lít, dầu mazut ở mức 37 đồng/kg.

Theo http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Khong-tang-gia-xang-dau/432592.vgp