Bà Trần Tuấn  Anh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank nhận giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” -  Ảnh: VGP/Minh Thi
Đây là giải thưởng uy tín của ngành ngân hàng được tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay nhằm tôn vinh những ngân hàng có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng và xã hội.

Kienlongbank được thành lập và hoạt động từ năm 1995 với hội sở chính tại Kiên Giang và 134 điểm giao dịch trên cả nước. Trong 25 năm phát triển, Kienlongbank luôn kiên định với tầm nhìn trở thành thương hiệu xanh và phát triển bền vững trong ngành ngân hàng Việt Nam, cùng phương châm hoạt động “Sẵn lòng chia sẻ” để cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp, luôn mang lại giá trị gia tăng đối với khách hàng, cổ đông; chia sẻ giá trị xanh và tiên phong trong các chương trình, hoạt động xanh vì lợi ích cộng đồng tại Việt Nam.

Kienlongbank xây dựng định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, cho vay nhỏ lẻ. Do đó, Kienlongbank phát triển đa dạng các kênh phân phối, hỗ trợ cho mọi người dân và khách hàng tiếp cận và sử dụng dễ dàng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện với chi phí tối ưu nhất, nhằm thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành ngân hàng.

Trong đó, Kienlongbank có sản phẩm đặc thù “Cho vay trả góp ngày”, là sản phẩm truyền thống, cốt lõi và đặc trưng thông qua đội ngũ trên 2.000 cộng tác viên tín dụng, phục vụ cho vay nhỏ lẻ khách hàng cá nhân, tiểu thương, hộ gia đình... cả nước, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”.

Cùng với mục tiêu phát triển bền vững, đề cao giá trị con người, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, Kienlongbank dành một khoản ngân sách nhất định cộng hưởng với sự hưởng ứng tích cực của tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên ngân hàng triển khai các dự án vì cộng đồng và chương trình an sinh xã hội, đó là: Chương trình phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường, sức khỏe y tế, phát triển hạ tầng giao thông vùng sâu, vùng xa, phát triển nông thôn. Đó là những giá trị nhân văn trong văn hóa Kienlongbank đã xây dựng và gìn giữ, phát huy nhiều năm qua.

Kienlongbank được vinh danh "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” đã góp phần khẳng định sứ mệnh, vai trò, uy tín, thương hiệu đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng và quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Đây là sự ghi nhận về những đóng góp của ngân hàng, của tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank qua chặng đường 25 năm hoạt động (27/1/1995-27/10/2020).

Minh Thi

Theo http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Kienlongbank-lan-dau-tien-duoc-vinh-danh-Ngan-hang-tieu-bieu-vi-cong-dong/415265.vgp