Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế có quy định, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm mỹ phẩm đó trên thị trường.
 
Bà Nguyễn Thị Diễm Hương (Tiền Giang) hỏi, vậy nếu bà kinh doanh bán mỹ phẩm (không phải sản xuất, công bố mỹ phẩm) khi chưa được công bố thì bà có bị phạt không?
 
Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:
 
Cơ sở buôn bán mỹ phẩm nhưng không đứng tên trên hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: Khi thực hiện hoạt động kinh doanh mỹ phẩm phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, trong đó phải đảm bảo kinh doanh mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ, được phép lưu hành trên thị trường.
 
Do vậy, hành vi kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm chưa được công bố (chưa được cấp phép lưu hành) là hành vi bị xem xét xử phạt vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
 
Nguồn: Chinhphu.vn