Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm mục tiêu xây dựng mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng của hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

 Các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số tham gia chương trình tập huấn.

Khóa tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề chính: Đào tạo tổng quát về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hướng dẫn đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp; Phương pháp và quy trình tư vấn xây dựng lộ trình, hệ thống tiêu chí, bảng biểu áp dụng; Tổng quát về chuyển đổi số trong doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; Các  kinh nghiệm thực tiễn về một số ví dụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

 Các chuyên gia trình bày tham luận tại chương trình tập huấn.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết: “Các học viên đã được Chương trình sàng lọc kỹ lưỡng, bao gồm các chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp, các chuyên gia giải pháp chuyển đổi số, các chuyên gia đào tạo và các giám đốc chuyển đổi số tại các doanh nghiệp.

Khóa đào tạo cung cấp các kiến thức, phương pháp, công cụ tư vấn tổng quát về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các chuyên gia tham dự cũng sẽ được chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các tình huống thực tế trong quá trình tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp mà Chương trình đã triển khai.

Chúng tôi hy vọng Chương trình sẽ góp phần chia sẻ, kết nối các chuyên gia về chuyển đổi số doanh nghiệp tại Việt Nam và thông qua đó, chất lượng tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số cũng sẽ được nâng cao!”.

Tiến sĩ Trần Quý, Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam, chia sẻ: “Đây là chương trình rất bổ ích, được thiết kế phù hợp với việc bổ sung thêm các kiến thức kinh nghiệm, quy trình… cho các nhà tư vấn trong mạng lưới tư vấn viên. Thông qua chương trình đạo tạo này, các nhà tư vấn được trang bị thêm nhiều kiến thức cũng như các bộ công cụ về tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Qua khóa tập huấn, đội ngũ chuyên gia tư vấn về lĩnh vực chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ được hiểu thêm về tầm nhìn tổng thể về thực trạng cũng như nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; đồng thời nắm bắt được phương pháp tiếp cận về xây dựng lộ trình tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam một cách chuẩn hóa, mang tính hệ thống, bao gồm cả phương pháp định tính và định lượng.

 

 

PV
Theo https://chuyendoiso.dangcongsan.vn/nhip-song-so/lan-dau-to-chuc-khoa-tap-huan-cho-chuyen-gia-tu-van-chuyen-doi-so-trong-doanh-nghiep-12.html